Dr. Benzion Giertz

The Dialogue Circle

טרנד ישראלי

טרנד ארצי

דיאלוג
מעגלי
ישראלי

ברחבי הארץ

מפגשי שיח על כל נושא שבעולם

מה אם אפשר היה לשפר את הקשרים הזוגיים שלנו, הקשרים במשפחה, בעבודה, עם כל אדם שאנחנו בקשר כלשהו איתו?
מה אם היינו יודעים שמה שמטריד אותנו כרגע, שאיך שאנחנו מרגישים לבד, מחכים שמשהו יקרה – זה מצב שעוברים אותו כרגע כל כך הרבה אנשים והם ממש מחכים לדבר על זה?


ברחבי הארץ מתרחשים בכל יום מפגשי שיח, דיאלוגים מעגליים על כל הנושאים שבעולם. בפשטות: שיח מונחה, עם אנשים הדומים לך, אנשים שרוצים לשתף ולהשתתף איתך.

אם אתם...

אוהבים לדבר
רוצים לחלוק, רוצים לשתף
להגיד מה אתם חושבים, מה שאתם מרגישים
לספר, לחלוק
לדבר, להביע את עצמכם
להביע את דעתכם

רוצים לארח מפגש של דיאלוג מעגלי? בשמחה, מלאו את הטופס למטה “לארח מעגל”

רוצים להשתתף במפגש של דיאלוג מעגלי? מלאו את הטופס למטה “להשתתף במעגל”, ונדאג להזמין אתכם

Image by StockSnap from Pixabay

השתתפות במפגש /אירוח מפגש

להשתתף במעגל

לארח מעגל

לפרטים נוספים אודות גישת הדיאלוג המעגלי

Open chat
1
שלום, זמין לדבר