Dr. Benzion Giertz

The Dialogue Circle

הדיאלוג המעגלי

הדיאלוג המעגלי

הדיאלוג המעגלי הוא כלי, טכניקה, המאפשרת לגשר מעל פערים ולהגיע למקום חדש בתקשורת בין אנשים. בכל מקום שבו יש אנשים, יש צורך לקשר טוב יותר ביניהם. אבל לא תמיד אנחנו יודעים כיצד לעשות זאת.

רוב התסכולים הרגשיים שלנו בחיים נובעים ממקום של תקשורת לקויה, אי הבנות ודעות שונות, המתגלום ביחסים בינינו. ובצדק, מערכות יחסים הן הבסיס לקיומנו האנושי. הדיאלוג המעגלי נולד כדי לספק מענה, לאפשר לאנשים לעשות שינוי משמעותי ברמת התקשורת. משם הדרך אל האושר נראית ברורה יותר.

בבית, במשפחה, בין חברים, אפילו במקום עבודה – תקשורת רגשית משתפת בין אנשים, מסירה מחסומים ומאפשרת התנהלות טובה יותר ומועילה לכולם.

מה זה הדיאלוג המעגלי

טכנולוגיה של חיבור

הדיאלוג המעגלי הוא ממש טכנולוגיית חיבור, הוא “הדור הבא” של ההתפתחות שלנו כבני אדם. הוא עוזר לנו לעבור ממצב שבו אנחנו ספוגים רגשות וקונפליקטים לעבר מצב של פתרון.

חשוב לדעת:
״חיבור״ אין פירושו להיות בהכרח אוהבים, אלא קודם כל להבין שאנחנו מקושרים. כמו המולקולות בטבע, הן לא חייבות לאהוב זו את זו. אבל הן כן מוכרחות להסתדר בסדר נכון, בקשר נכון ביניהן.

כך גם מדינות בעולם, אינן חייבות לאהוב זו את זו, אך בכל זאת ממציאות לעצמן גופים מקשרים מתוך ההבנה שאנחנו חיים בעולם גלובלי, שכולנו קשורים בקשרי מסחר, סיוע הומניטרי, תרבות ועוד אלפי צורות של קשרים.

איך זה נראה בפועל

המפגש מורכב משלושה חלקים:

הרצאה אינטרקטיבית שבה אני מציג את הנושא הנבחר בניתוח ייחודי של גישת הדיאלוג המעגלי

סדנת התנסות מעשית

סיכום ושאלות

מעגל ההקשבה מאפשר לאנשים להגיע לשיתוף פעולה ביניהם, מתוך הסכמה הדדית שהלכה והתפתחה במהלך המפגש. זהו מודל יישומי, לא תיאורטי, המעניק לכל משתתף הזדמנות לבטא את עצמו ולהוסיף את הייחודיות שלו למכלול, למרכז המעגל.

באמצעות טכניקות מעשיות והתנסות אישית רגשית, נוצר כח במעגל, המאפשר ביחד לסלול את הדרך לקשר נכון וטוב אשר בו כולם מתחשבים, מקשיבים, מוסיפים, משתפים פעולה, מתחברים ומצליחים.
ההצלחה נמדדת בעמידה בתנאי אחד: כולם נרתמים יחד להצלחה המשותפת.

מ״אני״ ל״אנחנו״

בדיון בגישת הדיאלוג המעגלי, למעשה כל משתתף הוא בו זמנית גם אינדיבידואל וגם חלק מהמעגל המשותף, בו נוצרים כמו לב ושכל משותפים, כוח של חיבור, כוח שנוצר למעלה מסכום הרצונות והמחשבות של משתתפי המעגל.

באילו תחומים אפשר להגיע לחקר ולפתרון של בעיות?

הדיאלוג המעגלי מאפשר בירור ומציאת הדרך לפתרון לכל סוגיה, בכל תחום. בחרנו להדגיש מספר תחומים שבהם העברנו מעגלי דיאלוג לאחרונה:

קריירה, הצלחה ומימוש

זוגיות

הורות ומשפחה

מקום העבודה

בריאות

אושר

חינוך

החברה הישראלית

Open chat
1
שלום, זמין לדבר