הדיבור – התענוג הגדול ביותר של האדם

התענוג הגדול ביותר של האדם, מגיע מהיכולת שלו להרגיש או לרגש. את זה הוא עושה על ידי דיבור. האדם רוצה לדבר כי על ידי זה הוא משחרר את עצמו מכל מה שכובל אותו בפנים. זה נותן לו הרגשה שע״י הדיבור הוא יוצר משהו חדש, משנה את המציאות שלו, ומתחיל לחיות אותה בפועל. על ידי הדיבור […]